Fundacja Alternatywna Edukacja

Informacje o fundacji

Fundacja prowadzi alternatywną szkołę podstawową i ma na celu

Zapewnienie edukacji, w tym kształcenie i wychowanie uczniów oraz udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizowanie opieki nad uczniami z niepełnosprawnościami

Kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów kompetencji wspierających wszechstronny

Rozwój człowieka i zapewniających przygotowanie do życia we współczesnym świecie

Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej (w tym klimatycznej), prawnej i seksualnej.


Szczegółowe cele Fundacji zawarte są w Statucie Fundacji

Formularz umówienia się na indywidualne spotkanie:

Odpowiemy w trakcie 24h